Uncategorized

Pri postopku homologacije se ugotavlja tehnično brezhibnost in skladnost vozila s predpisi

Homologacije vozil v Sloveniji opravljajo kontrolni organi, ki preverjajo, ali so predelave vozil v skladu z vsemi zakonskimi predpisi in predpisi proizvajalca. Gre za izjavo oziroma potrdilo, da so kakršnekoli spremembe na vozilu opravljene strokovno in profesionalno in so bili za to uporabljeni ustrezni deli oziroma sklopi.

Homologacija pa ni potrebna zgolj pri predelavah vozil, ampak tudi v primeru nakupa vozil iz tujine. V takšnih primerih se opravi identifikacija in ocena njihovega tehničnega stanja. Zbrane spremembe se zbirajo v centralnem registru vozil in, če tovrstne spremembe niso zabeležene, vozila ne boste mogli registrirati.

 

Kako poteka postopek homologacije v primeru predelave vozila?

Od predelave vozila imate 15 dni časa, da pri kontrolnem organu opravite homologacijo vozila. To morate storiti ne glede na to, ali boste zamenjali zgolj platišča, ali pa se boste odločili za večjo predelavo vozila. V postopku homologacije lahko homologirate več predelav hkrati.

Ključnega pomena pri homologaciji vozila je, da morate predložiti potrdilo o ustrezni vgradnji oziroma predelavi. Zato ni vseeno pri komu opravite predelavo vašega vozila. Postopek namreč zahteva preverjanje ustreznosti posameznega dela kot tudi njegove vgradnje, ki mora biti opravljeno pravilno in profesionalno.

Brez homologacije vozila se nikakor ne odpravite na cesto!

S postopkom homologacije so vse predelave vozila vpisane tudi v homologacijski kartonček. Če predelave niso bile homologirane, potem ste v prekršku za katerega ste lahko kaznovani. V najslabšem primeru plačate denarno kazen, vozilo pa je celo izločeno iz prometa z odvzemom registrskih tablic.

Homologacija pa ni pomembna zgolj s pravnega vidika, ampak tudi z vidika varnosti. Dejstvo je, da si samosvojih in nepooblaščenih predelav na vozilu ne smemo privoščiti. To lahko povzroči tehnične napake na vozilu, s čimer ogrožamo tudi na našo varnost. Zato se po cestah nikakor ne vozite, če vaše vozilo nima homologacije.…